NORMATIVA DEL CASAL

Aquestes són les normes i punts a tenir en compte per a la vostra estada en el casal:

* La persona responsable del grup és la responsable de qualsevol incidència i problema que passi. Ha de ser en el casal tot el temps durant l'estada i localitzable per telèfon. Ha de ser major d'edat. És la responsable de que la casa quedi com estava (mobles ordenats i en el seu lloc, neta, portes tancades, etc.). En cas d'incompliments de normativa i incidències se li exigirà la seva responsabilitat.

* No es permet el lloguer del casal a grups on hi hagi menors d'edat que no estiguin legalment constituïts com a associació i compleixin la normativa legal vigent en matèria de monitors de temps lliure. Queden exclosos d'aquest punt els grups de famílies per la presència dels pares com a responsables legals dels menors.

* Com que el casal es troba dins el poble i en compliment de la normativa legal vigent, s'ha de fer silenci a partir de les 0 h, tant a l'interior com a l'explanada exterior. Si per a aquest fet ens arribàs alguna queixa veïnal o denúncia, aquesta es derivarà cap el responsable del grup.

* En compliment de la normativa legal vigent, NO es pot fumar en tot el recinte (tant interior com exterior) del Casal de Colònies. Si per a aquest fet ens arribàs alguna denúncia, aquesta es derivarà cap el responsable del grup.

* El nombre de persones que usen la instal·lació ha de coincidir amb la sol·licitud. Qualsevol variació s'ha de comunicar amb antelació per mail o directament a la persona responsable del casal allà mateix.

* Us pregam que deixeu la cuina neta i tots els estris per a alimentació nets i en el seu lloc.

* Les lliteres no es poden moure del seu lloc.

* Us demanem que, al final de la vostra estada, portàssiu tot el fems al parc verd del poble (junt a la pista esportiva i el parc infantil), sortint del casal cap el carrer i girant a mà esquerra.

* En tot moment heu de seguir les indicacions que us hagi pogut donar la persona encarregada del Casal que us visitarà durant l'estada i/o us cridarà per telèfon.

* Reservat el dret d'admissió en cas d'incompliment d'aquesta normativa